akimirksnis

akìmirksnis sm. (1) Dbk, Ndz, Vv, akimìrksnis (1) Šš, akýmirksnis (1) akimirka: Akìmirksnio betrūko, kad būtų su visais ratais įlūžęs Grž. Per vieną akìmirksnį būtų visas diendaržis užsiėmęs, kad nebūtų pamatę Grž. Pelė vienu akìmirksniu pasislepia Dkš. Akýmirksnį tepadirbėjęs, gavo didelį užmokesnį Sr. ^ Greitas kaip akimìrksnis Grg.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • akimirksnis — aki̇̀mirksnis dkt. Ti̇̀k vaikai̇̃ dár móka džiaũgtis kiekvi̇enu aki̇̀mirksniu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akimojis — akìmojis sm. (1), akymojis (1), akimojis (1) 1. žr. akimirksnis: Tasai paukštis vienu akìmoju dingo Al. O akìmojy vėl antroj pusėj kelio ėjo BsV143. Miestą tuomi akymoju ir iš nežinių užpuldinsiu RBJer15,8. 2. nuožiūra: Teip jis, dešimtvyrių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akmirkis — ãkmirkis sm. (1) žr. akimirksnis: Vargai ... mus kožną dieną ir akmirkį slogin da spaudž BPII360 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvilksnoti — dvilksnoti, oja, ojo intr. dvelkti po truputį: Šiandien ansai susižavėjimo akimirksnis atrodąs jai kaip sapnas, nuo kurio dvilksnojąs liūdesys rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsisėmėlis — išsisėmėlis, ė smob. (1) kas išsisėmęs, pailsęs: Vienas ekstazės ir pakilimo akimirksnis yra vertas visų jūsų ramių, paklusnių išsisėmėlių egzistencijų rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • menkinė — 2 menkinė̃ sf. (3b) 1. menkas, trumpas laiko tarpas, akimirksnis: Tai gal menkinėjè nusiduoti K. Menkinėj tropijas R, MŽ. Akies mirksnis amžiną džiaugsmą, kaip sielvartą, menkinėj gal mumus duoti brš. Dūmokit, kad jus smertis taipojau menkinėje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirktelėjimas — mìrktelėjimas sm. (1) → mirktelėti 1: Akies mirktelėjimu davė jis ženklą rš. ◊ akiẽs mìrktelėjimas momentas, akimirksnis: Nė per vieną akies mirktelėjimą neišprašysi mielaširdystės P. [vienu] akiẽs mìrktelėjimu; akių̃ mìrktelėjimu staiga,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • momentas — momeñtas sm. (2) 1. SPI134 trumpas laiko tarpas, akimirksnis: Fotomėgėjas turi sumaniai parinkti momentą, kuomet geriausiai paspausti užrakto mygtuką rš. Ji jaučiasi lyg ir kuo prasikaltusi, ir jai darosi vienu momentu pikta I.Simon. 2. tam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sūptelėti — sūptelėti, ėja, ėjo tr. smarkiai sujudinti, kad sulinguotų, susiūbuotų: Dar akimirksnis – ir vanduo pašėlusiai sūptelėjo mus į vieną ir į antrą pusę rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.